Ons sponsorbeleid

Autobedrijf Hartgerink krijgt wekelijks verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Het centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is bewuste keuzes maken.

Hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen niet op elk verzoek een positieve reactie geven. Daarom kiezen wij ervoor om een sponsorbeleid te stellen waarbij u een aanvraag via e-mail kunt indienen. De sponsoring hoort een bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. We zoeken bij elk sponsorproject het ‘voor wat hoort wat’ principe.

Ons besluit tot een eventuele sponsoring wordt genomen aan de hand van een aantal voor ons belangrijke criteria:

  • Het doel moet een lokaal karakter hebben. Landelijke of zelfs internationale doelen laten wij over aan anderen.
  • De aanvrager heeft een bestaande (of toekomstige) relatie met Autobedrijf Hartgerink. Bijvoorbeeld een klant, werknemer of leverancier.
  • Autobedrijf Hartgerink wil zoveel mogelijk mensen blij maken. Daarom doen wij geen individuele sponsoring.

Wilt u een aanvraag indienen? Stuur dan een mail naar info@hartgerink.nl.